Expectatives de l’ozonoteràpia

ozonoterapia

Des de Clínica del Dolor de Tarragona ens volem centrar en aquest article a indicar les expectatives de l’ozonoteràpia, un cop us hem explicat en què consisteix, quines són les propietats i beneficis, els objectius i quins són els resultats d’aquest tractament contra el dolor crònic.

Tal com hem indicat en alguns dels altres articles sobre aquest tractament, cal deixar clar que l’ozonoteràpia ens permet alleugerir el seu dolor però no curar-lo, no és de caràcter definitiu. Amb ells podem permetre una millora de la seva funcionalitat i d’aquesta manera procurar una major percepció de qualitat de vida mitjançant múltiples efectes beneficiosos.

També cal assenyalar que el grau d’alleugeriment és molt variable segons el pacient però que la tècnica posseeix un nombre molt petit d’efectes secundaris derivats de l’aplicació del medicament en comparació a altres tècniques d’infiltració per al tractament del dolor crònic.