Patologies aptes per a l’ozonoteràpia

Entre les patologies aptes per tal que l’ozonoteràpia sigui una alternativa de tractament per alleugerir el dolor crònic ens trobem les malalties isquèmiques cròniques, els processos de difícil curació com poden ser el peu dels diabètics, les escares, els emfisemes, els abscessos, les fístules, les ferides infectades, les úlceres de decúbit, o les cremades, etc.

També són patologies aptes per a l’ozonoteràpia les malalties Ortopèdiques i Osteoartrosis o les malalties del sistema Immune com a Artritis Reumatoide. Per altra banda les Cicatrius i adherències, la síndrome fatiga crònica i la fibromiàlgia.

Són aptes també aquelles patologies causades per dolor neuropàtic perifèric, el dolor crònic no oncològic, o les contractures musculars.

Finalment també tenen cabuda tots aquells processos degeneratius tipus degeneració muscular, atrofia de la cavitat oral, etc.

En tot cas és més que primordial que sigui l’equip mèdic de Clínica del Dolor de Tarragona qui determini en cada cas la possibilitat d’aplicar l‘ozonoteràpia com a alternativa i tractament contra el dolor crònic de cada pacient.