Tractament per a la migranya crònica

migranya crònica

Clínica del Dolor Tarragona oferim tractament per a la migranya crònica mitjançant injeccions de toxina botulínica.

Efectivament, una injecció, una simple punxada, pot combatre o alleugerir el dolor causat per la migranya. I es que el 30% de la població adulta en té almenys un cop a l’any d’entre el 50% que pateixen algun tipus de cefalea, un dels trastorns més comuns del Sistema Nerviós, segons dades de l’Organització Mundial de la Salut.

La migranya, un dolor freqüent

La migranya és una patologia que pateix una gran part de la població tot i que a nivells diferents. És un tipus de cefalea  que acostuma a aparèixer durant l’adolescència i afecta principalment entre els 35 i 45 anys. A més, les dones tenen dos cops més possibilitats de patir-ne que els homes a causa de les influències hormonals. A més dels diversos graus de dolor, també és variada en la seva durada. La migranya pot durar entre 2 o 3 hores, o fins a 3 dies, i a més també pot causar ganes de vomitar.

Tractament de migranya crònica amb injeccions de toxina botulínica

Aquestes injeccions administren botox com a tractament per a la migranya crònica i cal deixar clar que com en qualsevol intervenció mèdica o estètica, s’ha de tractar a través de professionals i especialistes.

Aquest tractament també es pot aplicar per alleugerir el dolor d’altres formes de migranya crònica, com és la migranya episòdica en que el pacient té crisis freqüents durant 8 o més dies al mes i durant els últims 3 mesos.

Tractament ambulatori d’efectes analgèsics

Estem parlant d’un tractament senzill que es realitza de forma ambulatòria, sense necessitat de sedació del pacient. Aquest es pot asseure o estirar a la llitera. La toxina es dilueix en una xeringa de 2 ml per administrar la dosis amb una punció subcutània. S’administren un total de 10 punxades repartides per la zona.

La toxina botulínica té efectes analgèsics independents dels efectes relaxants musculars. Els resultats es perceben entre les 15 setmanes i els 5 mesos. La durada del tractament determina la periodicitat d’aquest, i es pot tornar a repetir el tractament al 5 o 6 mesos de la seva administració. El pacient pot notar que el seu “mal de cap” ha disminuït, que les freqüències de l’episodi o crisis han disminuït, i també la intensitat de les crisis.

A tenir en compte…

Si ens preguntem si podem patir efectes secundaris, cal saber que el més habitual pot ser dolor o molèstia a la zona injectada i que pot desaparèixer a les poques hores. En altres casos als 3 o 5 dies es poden presentar casos de febre i signes de refredat, que poden tractar-se amb antigripals.

Pel que fa a altres tractaments, a banda de medicaments diversos, prescrits degudament pels metges, també s’utilitza el Bloqueig del Nervi Occipital que consisteix a injectar un anestèsic mitjançant una agulla, es a dir, també una injecció.