Objectius de l’ozonoteràpia

ozonoterapia

Els objectius de l’ozonoteràpia, o l’objectiu clau, com a tècnica i tractament contra el dolor crònic consisteix en l’administració d’una petita quantitat d’ozó a la zona dolorosa del pacient, pactat amb ell de forma prèvia, a partir del tipus de dolor. D’aquesta manera es pretén aconseguir i/o intentar disminuir la inflamació, i així trencar el cicle inflamació-dolor-contractura-inflamació.

Si s’aconsegueix fer desaparèixer el dolor de forma temporal, i per tant el bloqueig resulta efectiu, podrem repetir la infiltració per a intentar que la inflamació es redueixi de forma més permanent. Tal és així que probablement siguin necessàries diverses sessions pautades per a una major eficàcia de la medicació. A més, segons els protocols habituals, l’efecte de l’ozonoteràpia és major si l’administració es realitza en diverses sessions, amb una dosi i concentració ascendent.

Millora del dolor, objectius de l’ozonoteràpia

En un bon nombre de casos en els quals s’aplica i realitza aquest tipus d’infiltració, s’aconsegueix la millora del dolor, però no necessàriament en tots. Cal tenir en compte també que sovint aquesta millora és temporal, entre una i dues setmanes, i en alguns casos pot arribar a ser molt duradora, proporcionant un alleujament important del dolor.

Pel que fa a un alleujament complet del dolor, cal tenir present i saber que no és impossible, però sí difícil d’aconseguir mitjançant aquesta tècnica. També, que resulta especialment complex quan no es realitzen exercicis complementaris perquè l’efecte es mantingui a llarg termini. Per exemple quan es pateix sobrepès o quan no es realitza exercici físic de manera regular.

Vols conèixer més detalls de l’ozonoteràpia? (llegeix) i els seus resultats? (llegeix). Tampoc et perdis quins són els beneficis i propietats de l’ozó! (llegeix)