Dolor crònic en temps de confinament i pandèmia

Des de la Clínica del Dolor de Tarragona volem tractar en aquest article la dura realitat dels pacients amb dolor crònic que, a causa de l’Estat d’Alarma i confinament per la pandèmia del covid-19, han vist agreujada la seva situació i patiment, respecte a la ja de per sí dura realitat que ha hagut d’afrontar la resta de població, en gran part responsable i solidària complint amb els requeriments i mesures establertes pel Govern i Sanitat.

Molts dels professionals del dolor, també anestesiòlegs, hem hagut de reduir l’atenció als nostres pacients habituals per donar prioritat als afectats per la pandèmia sumant esforços junt amb la resta de professionals sanitaris, el gran motor d’aquesta emergència mundial. A més moltes unitats i quiròfans també han hagut d’habilitar-se per acollir-los. Finalment cal assenyalar que gran part dels pacients de les unitats de dolor és població d’edat avançada i per tant grup de risc.

Tot i que a Clínica del Dolor Tarragona hem tractat de mantenir el seguiment possible dels pacients mitjançant consultes telefòniques o videotrucades, som conscients del greuge que la situació actual hi suposa per a les persones que pateixen dolor crònic i la impossibilitat d’un contacte, consulta i/o intervenció durant l’Estat d’Alarma i agraïm la comprensió per tot plegat.

Retorn a l’activitat

Després d’aquest impàs respecte el dolor crònic durant el confinament i la pandèmia, i tot i que aquestes circumstàncies encara estan presents, amb l’entrada en marxa de les fases de desconfinament, Clínica del Dolor de Tarragona repren la seva activitat. I ho fem seguint les recomanacions de la Junta de la Societat Catalana de Dolor (SCD) per garantir la seguretat i que els nostres pacients puguin visitar-nos i ser atesos amb garanties i sense cap por ni preocupació.

El seguit de mesures fan referència a mantenir unes bones i adequades condicions dels espais de treball mitjançant neteja i desinfecció diària, així com equips i elements de protecció i distàncies de seguretat, ordre i control. En aquest sentit també se segueixen uns criteris de selecció i atenció, i es fomenta quan sigui possible i de forma preferible una visita i atenció telemàtica abans que presencial.

Per altra banda també es para atenció en els fàrmacs habitualment emprats en el tractament del dolor crònic, sobretot els potencialment immunosupressors, en benefici de tècniques intervencionistes i de neuromodulació, del tractament multidisciplinari del dolor i de teràpies com la psicologia i la fisioteràpia.

Desconeguda afectació del covid-19 en pacients amb dolor crònic

No obstant, des de Clínica del Dolor de Tarragona, com també la Junta de la SCD, és conscient que ens trobem davant d’un escenari desconegut i per tant preocupant, respecte a la relació o afectació que la pandèmia pot ocasionar en termes de seqüeles físiques i psicològiques en les persones amb dolor crònic a banda de com pugui afectar en termes econòmics degut a la crisi desencadenada pel covid.19.

Agraïm novament la comprensió dels nostres pacients i els encoratgem a seguir dispositant en nosaltres la seva confiança ja que el nostre objectiu és i serà treballar pel seu benestar i qualitat de vida.

>També pots llegir la notícia relacionada a El Periódico<