Diferència entre fibromiàlgia i dolor miofascial

La fibromiàlgia i la síndrome de dolor miofascial són dues causes de l’anomenat dolor musculoesquelètic. I quina és la diferència entre fibromiàlgia i dolor miofascial?

Abans de res, hem d’indicar que el dolor musculoesquelètic és una de les causes principals de dolor crònic no oncològic i de discapacitat laboral. Té una gran prevalença i està subdiagnosticat.

En aquest sentit és important diferenciar el dolor que prové de les articulacions, on predominen malalties degeneratives i inflamatòries, i el dolor no articular o de parts toves. La causa més freqüent de dolor musculoesquelètic articular és l’artrosi i després la lumbàlgia crònica. En la majoria de casos es manté el dolor per molt de temps, es cronifica.

Com a causa important de dolor musculoesquelètic crònic no articular, s’ha de considerar afeccions de parts toves que l’envolten, on poden estar involucrats tendons, lligaments, bursas, cartílags, nervis i músculs, i que representen el gruix de les afeccions musculoesquelètiques; entre aquestes trobem amb freqüència quadres com el dolor miofascial i la fibromiàlgia, els que han de ser diferenciats entre si, motiu d’aquest article.

Les similituds i diferències entre la fibromiàlgia i el dolor miofascial

Si volem conèixer les diferències entre fibromiàlgia i dolor miofascial és perquè també trobem una sèrie de similituds entre la fibromiàlgia i el dolor miofascial que també val la pena tenir presents i comentar.

Si ens referim a les característiques del dolor, les dues provoquen dolor muscular, d’intensitat variable i on s’involucren diverses àrees del cos. D’altra banda, hi ha diferències que les distingeixen entre si, i és que és en la fibromiàlgia on el dolor involucra diverses àrees del cos, mentre que la síndrome miofascial és un dolor localitzat en certes regions.

D’altra banda, pel que fa a l’aparició i simptomatologia de dolor, a la fibromiàlgia sol aparèixer de forma gradual i pot empitjorar amb el transcurs del temps, mentre que el dolor miofascial pot donar-se en forma sobtada i tornar-se crònic. A més, en la fibromiàlgia, els punts de dolor són diversos i es troben expandits, en canvi en el cas de la síndrome miofascial, els punts de dolor estan més localitzats. En aquest sentit, els punts dolorosos de la fibromiàlgia s’associen amb dolor només en el lloc de la palpació, no s’acompanya de dolor referit, i ocorren a la zona d’inserció dels músculs, no en la “banda tensa” del ventre muscular . Per definició, els pacients amb fibromiàlgia tenen punts dolorosos (tender) no punts gallets (trigger) del dolor miofascial.

Cal assenyalar que la fibromiàlgia pot convertir-se en una condició que perdura a través del temps fins al punt de desenvolupar algun grau de discapacitat en la persona. En canvi, en la síndrome miofascial el dolor és, en general, moderat i la discapacitat és temporal.

Més sobre la fibromiàlgia

La fibromiàlgia produeix símptomes que inclouen des de dolor lleu a sever, dolor en les articulacions, punts sensibles en el cos, fatiga, espasmes musculars, rigidesa, dificultat per dormir, i la depressió. Aquests símptomes en general empitjoren quan el pacient està sota estrès o amb condicions climàtiques extremes. (Més detalls)

Més sobre el dolor miofascial

El dolor miofascial té una altíssima freqüència i prevalença. Es tracta de dolor originat en el múscul i la seva fàscia. Es caracteritza per un dolor regional sord, opressiu, profund i difícil de localitzar. (Més detalls)

Fer una bona diagnosi per conèixer si el pacient pateix de fibromiàlgia o de dolor miofascial és primordial per a l’adequat tractament. És el deure del nostre qualificat equip de Clínica del Dolor de Tarragona, amb clínica a Tarragona i a Reus i que està a la teva disposició per a millorar la teva qualitat de vida. Contacta!

Font: www.elsevier.es