Fibromiàlgia

La fibromiàlgia produeix símptomes que inclouen des de dolor lleu a sever, dolor en les articulacions, punts sensibles en el cos, fatiga, espasmes musculars, rigidesa, dificultat per dormir, i la depressió. Aquests símptomes en general empitjoren quan el pacient està sota estrès o amb condicions climàtiques extremes.

Quines són les causes de la Fibromiàlgia?

Els pacients amb fibromiàlgia tenen una major sensibilitat al dolor. Estudis d’imatge cerebral funcional en pacients diagnosticats de fibromiàlgia han demostrat una major activitat cerebral com a reacció al dolor, és a dir que pateixen dolor per estímuls que normalment no produeixen dolor.

Sovint, la fibromiàlgia s’associa a altres quadres clínics com el còlon irritable, ansietat, depressió, fatiga, insomni o somni no reparador, alteracions tiroïdals i cistitis. Per altra banda els pacients amb fibromiàlgia poden patir dolor per la presencia intercurrent d’altres patologies i en aquests casos el diagnosi pot ser difícil el que retarda les opcions de tractament

Quins són els tractaments?

El tractament de la fibromiàlgia depèn de la severitat del dolor i els símptomes associats. Es molt important realitzar un abordatge multidisciplinar del dolor en pacients amb fibromiàlgia

-Medicaments: La combinació de fàrmacs analgèsics opioids o no opioids amb fàrmacs neuromoduladors com els antidepressius o els anticonvulsivants pot alleugerir molt la percepció del dolor en aquests tipus de pacients. Aquesta combinació de fàrmacs ha d’estar controlada periòdicament pel metge especialista en dolor per tal d’evitar-ne els efectes indesitjables

-La Teràpia Física: Es fonamental en pacients amb fibromiàlgia per mantenir els músculs actius i alleugerar el dolor dels punts sensibles que segueixin un programa de teràpia física indicat pel metge. El terapeuta pot utilitzar diverses modalitats de tractament per al dolor, incloent massatge, estimulació elèctrica i la teràpia d’ultrasò.

-La Teàapia Psicològica: L’objectiu és ajudar la persona afectada a controlar els aspectes emocionals com l’ansietat i la depressió, els aspectes cognitius, i els conductuals i socials que poguessin estar agreujant el quadre clínic. Un altra objectiu es que el pacient modifiqui les seves creences sobre la malaltia i aprengui tècniques d’afrontament que li permetin respondre adequadament al dolor i a les altres manifestacions clíniques.

El tractament cognitiu-conductual (TCC) és la intervenció psicològica que ha demostrat més eficàcia en el tractament de la FM. Aquest tractament combina tècniques de condicionament clàssic i operant (extinció, reforç positiu, modelat, etc.), aprenentatge observacional, estratègies de solució de problemes i habilitats d’afrontament (relaxació i tècniques d’autocontrol emocional).