Dolor Miofascial

El dolor miofascial té una altíssima freqüència i prevalença. Es tracta de dolor originat en el múscul i la seva fàscia. Es caracteritza per un dolor regional sord, opressiu, profund i difícil de localitzar. Normalment s’identifiquen bandes de contractura als músculs afectats i punts dolorosos que desencadenen el dolor i que anomenem “punts gatell” o “punts trigger“. El dolor de tipus miofascial es pot irradiar en funció del múscul que està afectat, sense seguir una distribució metamèrica, sinó seguint un patró característic de cada múscul afectat.

El dolor miofascial crònic sol produir-se quan un múscul o grup muscular treballa de forma anòmala de manera mantinguda per això és freqüent en determinats àmbits laborals en els quals es realitzen tasques repetitives o postures mantingudes.

Quins son els principals tipus de dolor miofascial:

DOLOR MIOFASCIAL DELS MS TRAPEZIS

DOLOR MIOFASCIAL DELS MS CERVICALS

DOLOR MIOFASCIAL DEL MS PIRAMIDAL

DOLOR MIOFASCIAL DEL MS QUADRAT LUMBAR

DOLOR MIOFASCIAL  DEL MS PSOAS ILIAC

Quins son els tractaments pels Sd de Dolor miofascial?

El tractament del dolor miofascial és multidisplinar i és molt important l’estreta col·laboració entre el metge especialista en dolor i el fisioterapeuta. És molt important identificar els factors desencadenants com els mals hàbits posturals o els moviments repetitius en l’ambient laboral. En determinats casos ens serà també d’utilitat la col·laboració del psicòleg.

-Tractaments de Fisioteràpia: Els massatges, compressió isquèmica, alliberament de la pressió i altres intervencions en el teixit tou han demostrat de manera moderada una forta evidència d’alleujament immediat del dolor.

-La injecció seca o punció seca dels punts desencadenants ha demostrat beneficis clínics, però cal fer més estudis.

-La teràpia amb làser presenta sòlida evidència d’eficàcia en l’alleujament del dolor.

-L’estimulació nerviosa elèctrica transcutània i la magnetoteràpia han demostrat evidència de efectes immediats en els punts desencadenants miofascials.

-L’exercici ha demostrat un benefici moderat i pot incloure exercicis d’elongació i rang de moviment, enfortiment, resistència o coordinació.

-Medicaments: En episodis de dolor agut es poden utilitzar fàrmacs analgèsics i antiinflamatoris potents. Els relaxants musculars també poden ser d’utilitat en el dolor miofascial.

-Injeccions Interfascials guiades per ecografía: Es tracta d’injectar anestèsics locals i corticoide en les fàscies que són les estructures que separen els músculs i per on discorren les terminacions nervioses que transmeten el dolor.

-Injeccions amb Toxina Botulinica: Són injeccions intramuscular de toxina botulínica o botox ® en les zones on hi ha bandes musculars o en els punts gatell per tal de relaxar la musculatura i aturar la transmissió del dolor.