Tecnologia i fàrmacs en el dolor crònic per millorar la qualitat de vida dels pacients

tecnologia en dolor cronic

L’avenç de la tecnologia i el món farmacològic aplicat al dolor crònic han permès millorar la qualitat de vida dels pacients que ho pateixen, un dels objectius de Clínica del Dolor de Tarragona i que volem tractar en aquest article.

El dolor crònic genera contínues percepcions desagradables a les persones que el pateixen. Arriben a afectar emocionalment de forma molt negativa, e interfereixen en les activitats normals del seu dia a dia. Com diem, a Clínica del Dolor de Tarragona una de les principals tasques és disminuir-lo el màxim possible, amb l’objectiu que els nostres pacients puguin guanyar en qualitat de vida.

En aquest sentit, cal destacar que el tractament dels malalts amb dolor crònic ha evolucionat molt al llarg de la història. D’aquesta manera, els pacients poden beneficiar-se dels diversos i espectaculars avenços que s’han produït en medicina durant les darreres dècades.

Avenços farmacològics 

Gràcies a la investigació farmacològica actualment disposem de medicaments i formes d’administració noves que ens permeten guanyar en eficàcia i en seguretat. Per exemple amb menys efectes secundaris i amb augment de comoditat per als pacients.

D’aquesta manera, disposem de fàrmacs que requereixen menys dosis diàries o d’ingesta més separada en dies, i d’altres amb administració i efecte immediat, sempre sota supervisió mèdica.

Avenços tecnològics

Tecnològicament en aquests moments també tenim a l’abast una varietat de tècniques que permeten arribar amb precisió fins als teixits on es generen les percepcions del dolor. És possible amb tècniques guiades per imatges amb aparells sofisticats d’ecografia o de fluoroscòpia (raigs X) amb les que s’aconsegueix, de forma molt poc invasiva, i molt còmode pel pacient, arribar amb cànules o agulles exactament en el lloc on realitzar el tractament. Aquest consisteix des dinfiltracions analgèsiques o antiinflamatòries, amb corticoides o anestèsics locals, passant per tractaments moduladors del dolor amb radiofreqüència,o fins i tot  tractaments regeneratius amb factors de creixement o cèl·lules mare.

En altres casos més complexes de dolor crònic són necessaris les tècniques de neuroestimulació espinal o perifèrica. En aquestes cal aplicar elèctrodes implantats molt a prop de la medul·la espinal, o dels nervis perifèrics, mitjançant petites intervencions quirúrgiques. Fins i tot, avui dia mitjançant tecnologia wireless podem evitar la implantació del generador al cos del pacient, controlant els elèctrodes a través dels smartphones o tauletes.

Sense dubte, són avenços que permeten millorar la qualitat de vida dels pacients amb dolor crònic i un objectiu clau a Clínica del Dolor Tarragona.