Infiltracions en pacients amb dolor crònic

infiltració dolor crònic

Tens dolor crònic de lumbars, cervicals o ciàtica, i el teu metge t’ha recomanat un tractament d’infiltracions? En parlem amb els doctors especialistes de Clínica del Dolor de Tarragona, Sergi Boada i Jordi Recasens.

Quan es realitzen infiltracions i en què consisteixen?

Dr.Recasens: Les infiltracions s’apliquen quan el dolor del pacient és refractari o no respon als tractaments que ha realitzat anteriorment, com la rehabilitació o els medicaments. És important no endarrerir-les, ja que el dolor crònic, per fenòmens que passen al nostre sistema nerviós, té tendència a amplificar-se i a fer-se cada vegada més rebel si no es realitza un bon tractament. Consisteixen bàsicament a dipositar mitjançant una agulla, una medicació efectiva en el lloc exacte on es genera el dolor.

Quin és el primer pas?

Dr.Boada: Sempre hi ha una primera visita on parlem amb el pacient, fem exploració física i algunes preguntes per exemple per conèixer la medicació que pren i quines proves té realitzades, com la ressonància magnètica, ecografies i l’analítica prèvia. Aquesta és important per comprovar que la sang del pacient coagula bé. Per exemple, si el pacient pren Sintrom®, o un altre anticoagulant, s’haurà de deixar de prendre durant uns dies i potser substituir-lo per heparina.

Després d’explicar-li l’origen del seu dolor, aportem informació sobre la infiltració i aclarim els dubtes que pugui tenir, junt amb documents d’autorització i consentiments informats.

I quins acostumen a ser els seus dubtes?

Dr.Recasens: Molts pacients mostren preocupació per la falta d’informació i el que hagi pogut escoltar al respecte. Davant aquesta situació sempre els hi aconsellem estar ben informats i no preocupar-se. Donar resposta als seus dubtes és primordial per a la seva tranquil·litat i confiança. Acostumen a preguntar si: “Farà mal?”, “Em recuperaré ràpid?”, “Podré fer vida normal?”, “Hauré de demanar la baixa?” i el més important…”Em traurà el dolor?”

I acaben amb el dolor les infiltracions?

Dr.Boada: En la majoria dels casos, la infiltració alleugera el dolor en més de la meitat i permet no limitar les activitats diàries. No es pot esperar una “desaparició” total del dolor, sovint això requereix una mica més de temps i tractaments addicionals de recuperació i fisioteràpia, que també recomanem a la clínica. D’altra banda, sovint cal més d’una infiltració.

On tenen lloc aquestes infiltracions?

Dr.Recasens: La infiltració s’ha de fer en un mitjà segur i estèril. Per això s’ha de realitzar al quiròfan i això no ens ha d’espantar, ja que no consisteix en cap operació quirúrgica. Al quiròfan es pot fer la sedació i es disposa d’aparells d’imatge com l’ecografia o els raigs X que es fan servir perquè les infiltracions es facin de manera més eficaç, segura i amb el màxim confort.

Quin és el procediment?

Dr.Boada: Només entrar al quiròfan es posa una via endovenosa per la qual s’administra un sedant per deixar el pacient tranquil i confortable, fins i tot adormit, durant la infiltració. Prèviament cal estar en dejú un mínim de 4 hores, cal prendre la medicació habitual i anar-hi acompanyat. L’alta és gairebé immediata poc després d’una estona de reanimació fins a despertar completament de la sedació i cal marxar acompanyat, ja que el pacient no pot conduir.

I la recuperació posterior?

Dr.Recasens: Durant les primeres 24-48 hores és normal que faci una mica de mal el lloc de la infiltració i és per això que recomanem no fer esforços. En la majoria dels casos es pot fer vida normal a partir de l’endemà.