Què és la radiofreqüència?

La Radiofreqüència és una tècnica utilitzada pels metges especialistes en clínica de dolor molt eficaç per controlar diversos tipus de dolor crònic. Mitjançant aquesta tècnica s’aplica un corrent elèctric, controlada pel metge i segons cada cas, a través d’una cànula o agulla situada en els nervis dels teixits lesionats on es genera el dolor. Aquest corrent elèctric genera un augment de temperatura suficient per a destruir aquests nervis que transmeten el dolor. En altres casos l’augment de temperatura és menor per sota dels 42º per tal de disminuir la transmissió del dolor sense destruir el nervi en un procés anomenat neuromodulació. Tot això es fa mitjançant el generador de Radiofreqüències, un aparell que permet aplicar diferents programes de tractament i controlar per part de l’especialista els paràmetres que modifiquen l’entrega de corrent elèctrica als teixits nerviosos en perfectes condicions de seguretat.

Quan podem aplicar la Radiofreqüència?

La radiofreqüència és una tècnica intervencionista que requereix una preparació, la utilització de tècniques d’imatge com els Rx o la ecografia i que es realitza al quiròfan de manera ambulatòria sense ingrés amb sedació i anestèsia local. S’aplica en dolor crònic quan la rehabilitació i el tractament mèdic no ha estat efectiu.

Hi ha diversos tipus de radiofreqüència

La Radiofreqüència Polsada, mitjançant l’augment controlat de la temperatura de l’agulla situada en els nervis que transmeten el dolor, s’aconsegueix Neuromodular la transmissió del dolor disminuint la seva percepció. S’aplica sobretot en casos de dolor neuropàtic és a dir quan és el mateix nervi lesionat el que transmet el dolor com per exemple en els dolors ciàtics per hèrnia discal.

Per altra banda la Radiofreqüència Convencional, Tèrmica o Rizolisis. En aquest cas, el voltatge genera una temperatura molt alta, d’entre 80 i 85 graus produint la destrucció del nervi que transmet el dolor que s’origina en un teixit lesionat o degenerat o artrosi. Aquesta tècnica s’aplica fonamentalment en dolors cervicals i sobretot pel tractament de la lumbàlgia crònica. També és eficaç pel tractament dels dolors crònics de les articulacions com maluc o genoll inclús quan segueixen generant dolor després de ser intervingudes quirúrgicament o reparades amb pròtesis.

Finalment la Radiofreqüència Polsada o Tèrmica del Disc Intervertebral. Aquest tractament es realitza quan el metge diagnostica que el dolor lumbar prové dels discs intervertebrals degenerats. Per controlar aquest tipus de dolor discogen es col·loquen les cànules o agulles en l’interior del disc intervertebral molt a prop dels nervis del disc que transmeten el dolor.

Què passa després de la Radiofreqüència?

Una vegada finalitzat el tractament el metge farà unes recomanacions que el pacient haurà de seguir durant els dies posteriors. És important que un familiar acompanyi el pacient a casa després de la recuperació de la sedació. En la majoria dels casos l’endemà ja podrà fer vida amb tota normalitat seguint sempre les recomanacions de l’especialista.

També és normal que durant els primers dies encara es percebi una mica de dolor e inclús que augmenti de forma transitòria, però a poc a poc en el curs de 2 a 6 setmanes anirà disminuint. En la majoria dels casos quan el dolor disminueix un 50%, es considerarà que el tractament ha funcionat molt bé i no s’haurà de tornar a repetir. Després de la Radiofreqüència pel Tractament del Dolor Lumbar i Cervical Crònic no es podran fer algunes activitats durant les primeres setmanes, especialment les relacionades amb aixecar pes amb rotacions a l’esquena. A mesura que el dolor vagi desapareixent s’haurà de realitzar un tractament de fisioteràpia i recuperació i tonificació muscular per tal que el dolor no torni a augmentar.

Els pacients amb dolor crònic han de conviure amb el dolor, i controlar-lo per poder realitzar una vida el més normal i satisfactòria possible. La Radiofreqüència és un tractament molt efectiu per aconseguir aquest objectiu de qualitat de vida en aquests pacients.