Per què sentim dolor? El dolor és útil!

Sí, sí, el dolor és útil. Segurament com a lector estaràs sorprès amb aquesta expressió i sobretot si ets un pacient que pateix algun tipus de dolor.

Et preguntaràs, i per què és útil?, per a què sentim una sensació tan desagradable? És útil en el sentit que es tracta d’una alerta sobre el dany que patim o s’està produint a alguna part del nostre cos.

Concretament, es produeix tota una cadena de comunicació que parteix des d’uns sensors situats en terminacions nervioses microscòpiques que recobreixen la pell i les vísceres, com el cor, i generen senyals elèctrics que es propaguen ràpidament al llarg de nervis formats per milers de fibres nervioses fines, fins a arribar a la medul·la espinal on es connecten amb altres neurones. Des d’aquí, el senyal es reparteix cap a moltes àrees del cervell, on es processa la informació i s’avalua la millor resposta.

Tractament del dolor

Els avenços en medicina i tecnologia, permeten que mitjançant tècniques avançades d’imatge, com la ressonància magnètica funcional, sigui possible cartografiar les àrees cerebrals que s’activen durant el dolor.

Parlem de dolor puntual a mode d’alerta. Ara bé, quan el dolor és perllongat en el temps els estímuls dolorosos generen de forma recurrent una sensació augmentada de dolor, que pot arribar a fer-se insuportable i que cal estudiar per ser tractat.

Fàrmacs com la morfina o els anestèsics, injectats localment, bloquegen precisament la transmissió dels impulsos elèctrics per evitar que la informació dolorosa arribi al cervell. O la cortisona, l’aspirina o el paracetamol que alleugereixen el dolor en inhibir la inflamació, un factor notablement potenciador del dolor. Tots ells eficaços però sota supervisió mèdica a causa dels seus efectes hipnòtics i el seu potencial addictiu.

És per tant el dolor, un senyal d’avís, d’alerta, que genera el nostre cos per informar-nos d’alguna anomalia. Quan aquest s’allarga i es fa crònic, esdevé una anomalia per si mateix.