Patir dolor a la mà i canell per la Síndrome de la Canal Carpiana

Tens dolors i/o formigueig a la mà o al canell? els tendons? Possiblement pateixes de la Síndrome de la Canal Carpiana, una de les molèsties a les mans que cada cop afecta a més pacients, sobretot dones d’entre 40 i 60 anys.

Què és el túnel del carp i què és la Síndrome de la Canal Carpiana?

Abans que tot cal saber que el túnel del carp és un canal situat a la base del canell, per on passen els músculs i tendons que ens permeten flexionar la mà. Quan hi ha afectació a aquesta zona es pateix dolor per Síndrome de la Canal Carpiana. Es tracta d’una inflamació dels teixits que envolten aquests tendons provocant pressió sobre el nervi mitjà que també hi passa per aquest túnel.

Quins símptomes té la Síndrome de la Canal Carpiana?

Entre els símptomes, la Síndrome de Canal Carpiana pot provocar dolor, formigueig i entumiment de la mà, inclús debilitat i pèrdua de la seva força o del tacte en alguns dits. En el pitjor dels casos s’hi produeix atrofiament d’alguns músculs de la mà impedint poder agafar objectes.

Quines són les causes de la Síndrome de la Canal Carpiana?

Tot i que pot ser degut a infeccions o malalties com artritis reumatoide, hipotiroïdisme o diabetis, o conseqüència de tractaments amb asteroides o estrògens, i també embaràs o lactància en el cas de les dones, les causes es produeixen normalment per una compressió i irritació del nervi en aquelles persones que freqüentment treballen i fan esforços regulars amb les mans i canells. En aquest sentit, cada cop més són les persones que també ho pateixen per la postura i ús del ratolí de l’ordinador. I és que l’augment de la pressió dins del túnel desencadenen les molèsties, ja que s’hi produeix un conflicte d’espai amb inflamació dels tendons i el nervi.

Quines són les mesures a adoptar o el tractament de la Síndrome de la Canal Carpiana?

Es recomana evitar els moviments repetitius del canell que siguin forçats i en cas que siguin inevitables, intentar mantenir el canell en lleugera extensió quan les mans estan en moviment. També seria bo utilitzar suports de canell o teclats especials quan s’utilitzi l’ordinador per l’ús freqüent i la postura per utilitzar el ratolí. És molt important davant dels símptomes consultar amb els professionals mèdics per conèixer si s’està a les primeres etapes i en els casos lleus immobilitzar el canell durant uns dies per millorar. Si en canvi és una etapa més avançada o sense remei caldrà prendre tractaments com els que s’ofereixen a Clínica del Dolor Tarragona on també es recomanaran canvis d’hàbits per millorar la postura en realitzar les tasques comuns que ho provoquen i si fos necessari, cirurgia per ampliar el trànsit del túnel de trànsit del nervi.