Dia Mundial del Dolor 2020 dedicat a la Prevenció del Dolor

Aquest dissabte 17 d’octubre es celebra el Dia Mundial del Dolor 2020 que enguany va dedicat a la prevenció del Dolor.

En aquest sentit, la IASP (l’Associació Internacional per a l’Estudi del Dolor) cada any defineix un objectiu global de sensibilització del personal sanitari i de la població general per millorar l’avaluació i el tractament del dolor.

De fet, l’objectiu d’enguany del Dia Mundial de Dolor, sobre la Prevenció del Dolor, va molt en consonància amb l’actual situació de pandèmia i on els missatges de prevenció són fonamentals.

S’estima que 1 de cada 5 persones experimenten algun tipus de dolor crònic amb un gran impacte individual, social i laboral, provocant una alt
consum de recursos sanitaris i econòmics, i canvis emocionals significatius
a les persones que la pateixen. Així mateix les patologies osteomusculars i
en concret el dolor lumbar crònic presenta una prevalença poblacional
aproximada del 23 %,
amb un 11-12% de la població discapacitada pel dolor.

No podem oblidar tampoc la incidència del dolor crònic postquirúrgic. 40
milions de persones a l’any es sotmeten a una intervenció quirúrgica dels
quals 1 de cada 10 pacients desenvoluparà dolor crònic postoperatori i 1
de cada 100 el patirà de manera intensa.

El dolor crònic des de fa un any ja es defineix com a malaltia per si mateixa i la seva valoració ha de ser transversal a tots els nivells d’atenció
sanitària ja que segueix sent un del primers motius de consulta mèdica.

Els objectius de la campanya, seguint els proposats per la IASP, és fer una
prevenció a diferents nivells. Una prevenció primària per evitar que
qualsevol tipus de dolor agut es pugui cronificar, i també una prevenció
secundària per evitar la perpetuació i l’agreujament del dolor crònic.

Aquest any els missatges són clars i divulgatius molt relacionats amb la
nutrició, l’exercici, l’estil de vida, l’ús racional dels medicaments, la
prevenció del dolor postquirúrgic i l’abordatge integral de la dimensió
emocional del dolor.

Principals missatges del Dia Mundial del Dolor sobre Prevenció del Dolor:

  • Mantenir una dieta i pes saludable
  • Fer exercici regular
  • Eliminar pràctiques no saludables com fumar o l’ús excessiu d’alcohol.
  • Treballar i descansar mantenint postures saludables.
  • Controlar i reduir les fonts d’ estrés.
  • Buscar recolzament psicològic quan s’escaigui.
  • Utilitzar els analgèsics de manera racional i pautats per un professional.
  • Tractar el dolor de les poblacions més vulnerables de manera prematura i vetllar pels nostres infants que són el futur de la nostra salut.
  • Utilitzar l’analgèsia multimodal a tot el període perioperatori.

Font: academia.cat