Alleujar el dolor, un dret humà universal

infermeria dolor crònic

Sabieu que alleujar el dolor és un dret humà universal? El dolor, tal com hem tractat des de Clínica del Dolor de Tarragona en un altre article al nostre web (llegeix-lo aquí), és un símptoma que esdevé malaltia quan s’allarga i es cronifica, i esdevé un dels majors patiments de qualsevol altra malaltia i un problema bàsic de salut arreu del món.

Ara bé, efectivament alleujar el dolor és un dret humà universal de tot ésser humà i una obligació dels professionals sanitaris des del punt de vista ètic. De fet, el Jurament Hipocràtic i la Declaració de Ginebra, es refereix a la responsabilitat dels professionals en proporcionar un control adequat del dolor, exigint principalment vetllar per la salut del pacient, objectiu de l’equip de Clínica del Dolor de Tarragona on recordem sovint que el dolor crònic no és cura però si s’alleujera.

A més, en materia de drets humans, legislativament, i de forma internacional, els Estats signants tenen l’obligació de protegir amb tots els recursos al seu abast els drets que la mateixa garanteix, i en aquest sentit el dret a la salut porta implícit el dret a un adequat tractament del dolor.

La Constitució Espanyola de 1978, en el seu article 43, reconeix el dret a la protecció de la salut i per tant el dret dels ciutadans a rebre una assistència sanitària adequada, assenyalant també que competeix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris. Fins i tot no contemplant expressament el dret a l’alleujament del dolor, garanteix una adequada assistència sanitària que no pot deixar de costat un tema tan important com és el tractament del dolor.

Per la seva part, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va determinar que l’alleujament del dolor és un dret fonamental i que incorre en una falta d’ètica greu aquell professional de la salut que impedeixi a un ésser humà l’accés a la possibilitat d’alleujament d’aquest. En la mateixa línia, l’OMS ha dictat els criteris indispensables per a un bon control del dolor, entre els quals recull l’adequada formació dels professionals de la salut i la disponibilitat de fàrmacs per al tractament del dolor.