Tractament del síndrome de dolor regional amb bloqueig del gangli estrellat, a Tarragona

A Clínica del Dolor de Tarragona oferim tractament per a combatre el síndrome de Dolor Regional complex de l’extremitat superior, mitjançant un bloqueig del gangli estrellat.

Es tracta d’una tècnica per part dels nostres especialistes que serveig per a alleugerar el dolor i la mobilitat de l’extremitat, accelerar la recuperació, i al mateix temps, milloraran altres símptomes de la malaltia: com la inflamació, l’excés de sudoració, les sensacions canviants de fred i calor i els canvis de coloració de la mà.

D’altra banda, cal assenyalar, que més enllà del bloqueig del gangli estrellat, és molt important que se segueixi prenent la medicació pautada i realitzant la rehabilitació.

I què significa exactament el gangli estrellat? És una estructura nerviosa, situada per davant de la unió de la primera costella amb la primera vèrtebra toràcica. Forma part de la cadena de ganglis nerviosos cervical simpàtica (situada a la part anterolateral del coll, per davant de les vèrtebres cervicals). Aquesta cadena és l’encarregada de donar innervació simpàtica al cap, cara, coll, òrgans de tòrax com el cor i l’esòfag i a les extremitats superiors.

Aquestes fibres nervioses simpàtiques intervenen en l’aparició del Síndrome de Dolor regional complex. Els bloqueigs amb anestèsics locals d’aquestes fibres nervioses poden millorar els símptomes del Dolor Regional Complex.

En què consisteix el bloqueig del gangli estrellat?

El metge especialista en dolor, mitjançant visualització directa per ecografia, introduirà una agulla fins al lloc on passa la cadena cervical simpàtica (entre el múscul llarg del coll, i el múscul llarg del cap, per davant de l’apòfisis transversa de la sisena vèrtebra cervical).

Posteriorment, es procedirà a la injecció de l’anestèsic local amb control per visió directa de la difusió per ecografia. El procediment es farà amb sedació i anestèsia local de la zona del coll on s’introdueix l’agulla per fer-ho amb la màxima seguretat i confort del pacient. Durant la injecció de l’anestèsic local es pot percebre un lleuger augment del seu dolor habitual.

Després del procediment, el metge proporcionarà unes recomanacions per les setmanes següents.