Pilates com a mètode d’entrenament físic, rehabilitador i terapèutic per al dolor crònic

El Mètode Pilates és un sistema únic i genuí d’exercicis físics creat per Joseph Pilates a principis del segle XX basat en seqüències de moviments controlats i precisos que contribueixen a enfortir, flexibilitzar, corregir la postura global, millorar l’alineació de la columna i a augmentar la consciència corporal.

Entenent el dolor crònic com una problemàtica que afecta la salut global de la persona que ho pateix i que té unes conseqüències també psicològiques (depressió, ansietat, malestar, etc.), cal destacar el Mètode Pilates com a entrenament físic rehabilitador i terapèutic per aquestes persones. D’una banda perquè és necessària la responsabilitat individual en el desenvolupament i pràctica dels exercicis; això millora l’autopercepció en tant que la persona s’implica activament en el restabliment de la seva salut. D’altra banda perquè l’exercici continuat i constant genera una disciplina que augmenta l’autoestima de la persona i que alhora l’ajuda a assolir una major satisfacció personal pel fet de superar certes limitacions pel que fa a la mobilitat i l’autonomia física.

Capacitats individuals i relació ment-cos

Dos dels principis fonamentals del Pilates són la Concentració i el Control. Integrar-se en la pràctica del mètode dóna lloc a una millor relació ment-cos, ja aquests principis requereixen de voluntat individual per progressar, respectant els propis límits, i potenciant les capacitats d’un mateix.

El tret principal d’aquest mètode de condicionament físic és l’ús del Centre d’Energia o Core entès com a àrea que engloba la franja abdominal, part baixa de l’esquena, sol pèlvic i diafragma. A través d’un ús correcte del Centre s’arriba també a la musculatura profunda de l’esquena (múscul mutífid), la qual aporta estabilitat i equilibri.

Una bona sessió de Pilates ha d’incloure exercicis en els aparells especialment dissenyats pel correcte desenvolupament del moviment, i mitjançant els exercicis s’optimitzen els resultats millorant considerablement els beneficis. Tot plegat ha d’estar supervisat íntegrament per instructors/es degudament certificats, preferentment en sessions individuals, tot i que també es pot practicar en grup.

Estudis d’Autèntic Mètode Pilates d’AIREDETERRA, un exemple 

Els estudis d’Autèntic Mètode Pilates d’AIREDETERRA, dirigits per la Raïssa Janer, (professora del Mètode amb més de 10 anys d’experiència), ofereixen un espai amb instructors certificats per l’escola “Romana’s Pilates”, organització internacional que ensenya i preserva el Mètode original. El centre treballa per garantir sessions personalitzades de Pilates considerant a la persona i les seves particularitats, per tal de contribuir al benestar i a la millora en la Salut integral de l’ésser humà. En aquest sentit és imprescindible una col·laboració interdisciplinar i multidisciplinar amb l’equip mèdic format pels doctors Sergi Boada i Jordi Recasens de la Clínica del Dolor de Tarragona, tal com s’estableix.

En definitiva, nombrosos estudis evidencien l’eficàcia de la pràctica de pilates per millorar el dolor crònic i així ho certifiquen molts pacients que han trobat en aquest exercici una forma d’alleujerar els seus dolors i millorar la seva qualitat de vida.

Raïssa Janer, instructora certificada de AUTHENTIC PILATES METHOD, i directora d’AIREDETERRA “ Art, Vida & Moviment”.