La infermeria, paper imprescindible del tractament del Dolor Crònic

infermeria dolor crònic

El paper dels professionals de la infermeria és imprescindible en la cura i tractament del dolor crònic, i l’ajuda per pal·liar-lo. Sovint és una figura menys anomenada i que volem destacar des de Clínica del Dolor de Tarragona en aquest article.

Els infermers i infermeres són part de l’equip encarregat de tenir cura del pacient i d’observar que tot allò que es faci sigui el més adequat per a la seva salut. De fet, cada cop agafen més importància dins dels equips a l’hora de prendre decisions, i la seva veu és una de les més importants.

Sovint aquest personal mèdic transmet als pacients la informació sobre els seus tractaments i els procediments de forma més clara, ajudant a què entenguin millor la seva patologia. D’aquesta manera contribueixen a fer que el seu nivell d’estrès i ansietat disminueixi i millori el seu estat.

Formació en Dolor Crònic entre el personal d’Infermeria

D’aquesta manera moltes unitats de Dolor tenen formacions continuades dirigides al personal d’Infermeria. Aquesta formació ha de ser constant, perquè habitualment apareixen nous estudis i nous procediments que s’han d’aplicar i conèixer. És així que, igual que els metges i metgesses, els infermers i les infermeres han d’estar al dia i anar reciclant-se.

En aquest sentit, des del sector de la Infermeria consideren que és molt important aquesta formació per estar en Unitats de Dolor especialitzades. A més, tenint en compte que en aquestes unitats es porten a terme molts procediments que en d’altres unitats no es veuen, cal assenyalar com a rellevant la formació específica entre aquest personal mèdic.