Funcionament de Qrem Cytokine en el tractament de medicina regenerativa


Des de Clínica del Dolor de Tarragona us expliquem en aquest article en què consisteix el funcionament de Qrem Cytokine, el nou sistema que hem incorporat en els tractaments de medicina regenerativa (més detalls).

Com ja havíem explicat, la medicina regenerativa suposa, a grans trets, extreure aquells components de la sang que serveixen per a regenerar lesions de teixits mitjançant un procés previ a la seva injecció. Perquè aquest nou mètode, comporta un procés per a obtenir Sèrum Autolòleg Ric en Citocines, mitjançant diversos passos i amb una durada total d’uns 30 minuts.

El procés emula una situació de mal ex viu amb el que les cèl·lules sanguínies s’activen alliberant les citocines que modulen la regeneració i que estan contingudes en el SARC, el Sèrum Autòleg Ric en Citocines i Factors de Creixement, que es necessita extreure.

Tecnología Regenerativa Qrem S.L. és una empresa catalana, fundada a Barcelona el 2016, i tot l’I+D i la fabricació es fa a Catalunya. El sistema Qrem Cytokine consisteix en un Q-Kit compost de dos contenidors (F i A) units per un canal que conté una vàlvula que permet el transvasament de F cap a A en el moment adequat del processament. El contenidor F s’omple de 18ml de sang perifèrica del pacient més 2ml de citrat sòdic (anticoagulant). El contenidor A se plena de 20 ml de sang perifèrica. L’ompliment es realitza pels ports ‘luer lock’ dels contenidors, que al mateix temps disposen de vàlvules anti-retorn que asseguren un procés tancat. La sang i el SARC resultant estan confinats durant tot el procés a l’interior del Q-Kit.

Els primers passos del procés permeten obtenir un concentrat de plaquetes i leucòcits en el contenidor F i un sèrum primari en el contenidor A. Aquest sèrum primari conté elements activadors autòlegs com a trombina i calci, a més de citocines anti-inflamatòries i anabòliques (factors de creixement). Els passos següents són l’obertura de la vàlvula que permet la barreja del concentrat de plaquetes i leucòcits amb el sèrum primari en el contenidor A, la qual cosa comporta l’activació de les plaquetes i leucòcits formant-se una matriu de fibrina. Mitjançant els últims passos es trenca la matriu alliberant-se el SARC. Tots els passos es realitzen automàticament pel Q-Device.

A partir d’aquesta obtenció, a Clínica del Dolor de Tarragona oferim els tractaments de medicina regenerativa mitjançant injeccions a la zona de la lesió, tal com hem explicat i detallat en altres ocasions (més detalls).