Cervicàlgia

La cervicàlgia és un tipus de dolor freqüent. Sol estar provocat per problemes amb els discs intervertebrals,o bé les articulacions vertebrals.

La cervicàlgia o cervocrobraquiàlgia amb una duració superior als 6 mesos afecta un 22% de les dones, i a un 16% dels homes. A més, aquest dolor està relacionat amb l’ocupació del pacient: treballant almenys 8 hores al dia davant de l’ordinador o conduint).

Quins són els símptomes?

Per una banda, dolor profund al coll que pot irradiar-se a la musculatura adjacent com els trapezis, l’espatlla, la cintura escapular i també a la cara i el cap, donant lloc a les anomenades cefalees.

D’altra banda, el dolor pot augmentar amb els moviments de coll i disminuir el rang de mobilitat.

Quines són les causes?

Les principals causes del dolor cervical són:

– Estenosi del canal cervical: És una de les causes més comunes de dolor al coll. S’origina per degeneració vertebral al llarg dels anys, causant canvis en les articulacions vertebrals que causa estenosi foraminal. I pot ocasionar un atrapament de l’arrel nerviosa originant dolor al llarg del trajecte d’aquest nervi (Cervicobraquiàlgia)

– Hernia Discal cervical: Pot causar dolor cervical que s’estén al llarg de l’extremitat seguint el trajecte d’un nervi. Pot acompanyar de sensació de formigueig i entumiment. Depenent de l’arrel nerviosa afectada pot comprometre a una determinada zona de l’extremitat superior.

– Discopatía Degenerativa difusa (DDD): Quan els discs pateixen desgast i perden el seu contingut aquós.

– Dolor Miofascial: La tensió muscular crònica originada pel manteniment de postures anòmales pot originar dolor en els músculs del coll i espatlla.

– Situacions Post-traumàtiques com la fuetada cervical (WIPLASH):Es tracta d’un mecanisme de subluxació brusca per hiperextensió seguida de hiperflexió del clatell. Sol ocórrer després accidents de trànsit en els quals es rep un impacte per darrere. Els símptomes que presenta van des de cervicàlgia, cefalea, dolor a l’espatlla, marejos i fins i tot dolor lumbar que sol ser de tipus muscular.

– Causes Post-quirúrgiques: Les taxes de persistència de dolor després cirurgia pot arribar fins al 26%.

Com es diagnostica?

Mitjançant la història clínica i examen del pacient i proves complementàries com la radiografia simple, ressonància magnètica i / o EMG (electromiograma).

Quins són els tractaments?

Depenent de la causa que origini el mal de coll les opcions terapèutiques són:

-Fisioteràpia: El fisioterapeuta pot ensenyar exercicis d’estiraments i flexibilitat que millorin el rang de moviment del coll. I entre les opcions estan el massatge, estimulació elèctrica, teràpia amb calor, ultrasons.

-Medicaments: Pot anar des de la prescripció d’antiinflamatoris (AINES), relaxants musculars o opiacis.

-Immobilització: En el cas d’un whiplash pot ser necessari la immobilització mitjançant un collarí cervical com interveniu preventiva i de suport.

-Intervencionisme: El terapeuta del dolor pot aconsellar des de la infiltració de punts trigger, que desencadenen dolor muscular, amb anestèsics locals (recents estudis revelen taxes de millora al voltant del 90-100% dels casos), fins a infiltracions amb toxina botulínica.

-Infiltracions articulars cervicals: L’especialista en dolor injecta petites quantitats d’anestèsics locals i corticoides en l’àmbit dels pilars articulars de les vèrtebres cervicals mitjançant la visió amb radioscòpia o ecografia. En un recent estudi va demostrar que aquest procediment és eficaç en un 80-83%.

En el cas que les infiltracions siguin eficaces es pot realitzar radiofreqüència tèrmica del ram dorsal de l’arrel mitjançant visió amb radioescopia o ecografia. Aquest procediment es pot realitzar en règim ambulatori sota sedació lleugera. Es tracta de realitzar una lesió al nervi perquè deixi de transmetre informació dolorosa. És un tècnica que pot repetir-se si es precisa al cap de 10-15 mesos.
– En el cas que la causa sigui de tipus degeneratiu, es pot realitzar una teràpia regenerativa administrant PRP o factors del creixement cel·lular en l’àmbit de les facetes articulars. Aquest procediment es realitza mitjançant una extracció prèvia de sang del pacient i centrifugació de la mateixa per obtenir la fracció rica en plaquetes que són les molècules que té capacitat regenerativa.

– Quan la clínica és de cervicobraquiàlgia, es poden realitzar radiofreqüència polsada del gangli de l’arrel dorsal (GRD) del nervi afectat (Consisteix en neuromodular la transmissió del dolor perquè aquesta no sigui interpretada com dolorosa). Aquesta tècnica es pot realitzar mitjançant visió en temps real amb ecografia o per radioscòpia mitjançant un catèter que s’introdueix per via epidural a la zona dorsal (MINITRODE®). Aquest dispositiu permet ampliar la zona de l’GRD a tractar.