Articulacions facetaries i nervis branca medial
Situacio de l’agulla

Radiofreqüència de la Branca Medial dels Nervi Raquidis Posteriors

Mitjançant la Radiofreqüència de les Branques Medials dels Nervis Raquidis Posteriors (també anomenada Rizolisi) es produeix una ablació tèrmica o destrucció d’aquests nervis i ens permet tractar el dolor lumbar, cervical o dorsal  interrompent  la transmissió del dolor originat en les articulacions facetaries de la columna vertebral.

Quines son les articulacions facetaries de la columna vertebral?

Fins al 40% dels dolors lumbars i cervicals crònics tenen el seu origen a les articulacions facetaries. El dany a aquestes articulacions es produeix per artritis, artrosis traumatisme, infecció, degeneració de disc i sobrecàrregues mantingudes de la columna.

Els moviments de flexió, rotació i lateralització de la columna vertebral es realitzen gràcies a petites articulacions que uneixen les diferents vèrtebres. Aquestes articulacions s’anomenen “articulacions facetaries” o zigoapofisaries, i es localitzen al llarg de la regió posterior de la columna. Estan innervades per uns petits nervis que transmeten senyals de dolor al cervell quan les articulacions estan inflamades. Aquests nervis es diuen Branca Medial del Nervi Raquidi Posterior.

Bloqueig Previ de la Branca Medial dels Nervis Raquidis Posteriors

Sovint, abans de realitzar la radiofreqüència es realitzarà un Bloqueig diagnòstic de les Branques medials. El bloqueig de la branca medial implica, la instil·lació d’un agent anestèsic sobre els nervis de les articulacions facetaries per a comprovar si el dolor es genera a les articulacions facetaries.

En cas que el bloqueig sigui positiu es produirà una millora del dolor, i estarà indicat realitzar la radiofreqüència per a treure el dolor d’una manera més perllongada. El bloqueig de branca medial també permet a l’especialista en el maneig del dolor determinar la ubicació exacta del dolor, i crear un pla de tractament per la radiofreqüència.

Com es realitza el procediment?

Al quiròfan, després de monitoratge i canalització d’una via venosa per administrar la sedació, el metge el col·locarà cap per avall i netejarà l’esquena amb una solució antisèptica.

La pell i els teixits més profunds s’injectaran amb un anestèsic local, que se sentirà com una punxada i una cremor lleu. Usant la guia de raigs X (fluoroscòpia), l’ecografia o ambdues, el metge col·locarà unes agulles petites a prop de les articulacions facetaries en el lloc on passa el Nervi Branca Medial. Es comprovarà la situació correcta de l’agulla mitjançant uns estímuls elèctrics que vostè percebrà com uns cops, contraccions musculars i formigueig. En el cas de realitzar el bloqueig, s’injectarà una petita quantitat d’anestèsic local i corticoide

En el cas de la radiofreqüència es procedirà a aplicar un voltatge en la punta de l’agulla que generarà una temperatura d’entre 80° i 85° i produirà la destrucció del nervi.

Què he d'esperar després del procediment del bloqueig o radiofreqüència de la branca medial?

Si el dolor no està present, o està molt reduït, el bloqueig es considera positiu i podrem considerar que el seu dolor d’esquena es genera en les articulacions facetaries.

Si se li ha realitzat la Radiofreqüència, és probable que els primers dies augmenti la sensació de dolor, però durant les següents setmanes anirà disminuint progressivament el dolor.

Quan puc reprendre les activitats regulars?

L’endemà del bloqueig de branca medial ja pot tornar a l’activitat normal. A més, pot reprendre una dieta normal immediatament després del procediment. Llevat que s’indiqui el contrari, ha de prendre els seus medicaments normals abans i després del procediment.

Després de la radiofreqüència haurà de restringir algunes activitats durant les primeres setmanes, sobretot aixecar pesos amb rotacions de l’esquena. Progressivament i a mesura que vagi millorant el dolor haurà d’iniciar tractament de fisioteràpia i recuperació per enfortir la musculatura lumbar i abdominal.