La teràpia de plasma ric en plaquetes (PRP)

La teràpia de plasma ric en plaquetes (PRP) és un tractament nou i innovador per a lesions i malalties cròniques. Les plaquetes són conegudes per coagular la sang, però també contenen factors de creixement, proteïnes especials que ajuden a curar els teixits. La teràpia amb PRP permet millorar el procés de curació i regeneració mitjançant l’aportació de substàncies bioactives que s’obtenen mitjançant un petit volum de sang del mateix pacient.

Les aplicacions terapèutiques del PRP són molt diverses. Des de fa anys s’utilitza com a coagulant i compactant d’injerts ossis. En els últims anys, se suggereixen noves teràpies fonamentades en el potencial pro regeneratiu i antiinflamatori dels anomenats factors de creixement que les plaquetes alliberen quan s’activa la coagulació.

Actualment, els factors de creixement són utilitzats en patologia tendinosa, lligamentosa, muscular, articular, cutània, condral i òssia. Es poden aplicar de forma ambulatòria o en intervencions quirúrgiques. A més, existeixen diferents línies d’investigació que permetran, en un futur, ampliar el ventall d’aplicacions dels factors de creixement.
L’eficàcia del PRP depèn, en gran mesura, dels mètodes que se segueixen en la seva preparació i forma d’aplicació. Nosaltres utilitzem, amb gran rendiment, el PRP leucocitari.

Què és el PRP?

El Plasma Ric en Plaquetes (PRP) és un producte biològic, autòleg, no tòxic ni al·lergogen. Es considera un tractament d’ús humà gràcies a la seva especificitat biològica. S’obté mitjançant la centrifugació de la sang, disposant els seus components-hematies-leucòcits-plaquetes i proteïnes- en diferents fraccions segons el gradient de la seva densitat.

Com es prepara la solució de PRP?

Mitjançant 4 fases: extracció, transferència, concentració i selecció

Primer, es fa una petita extracció de sang del pacient (fase d’extracció). Aquesta sang s’introdueix en un tub especial dissenyat per poder fer-se la centrifugació (Fase de transferència). Les plaquetes se separen dels altres components de la sang per un equip amb tecnologia Cells emotion®, que permet obtenir el màxim de tot el potencial biològic i terapèutic de les cèl·lules del pacient. (Fase de concentració) Aquesta tecnologia està basada en una centrifugació diferencial, rotor oscil·lant, cicle trifàsic específic i un temps de processament mínim.

Un cop separades les cèl·lules, s’obtenen les plaquetes que estan preparades per ser injectades (fase de selecció). Aquest procés es fa en un ambient d’esterilització i d’higiene sanitària, com qualsevol procediment dels que es realitzen a quiròfan, per a la màxima seguretat del pacient.

Com funciona el PRP?

Els mecanismes d’actuació del PRP són varis. Inclouen diversos efectes:

Regeneratiu: disminueix el temps i millora la qualitat de curació. Redueix la fibrosi. Millora la mobilitat articular i la funció física.

Antiinflamatori: reduint la inflamació i el dolor.

Angiogènic: Incrementa la microvascularització en la zona a on s’aplica.

Bacteriostàtic i Bactericida: actuant sobre gèrmens com staphylococcus Aureus i d’altres.

Quines són les patologies que tracta el PRP?

– Lesions tendinoses cròniques: Les més comunes són lesions del manegot dels rotadors pel que fa a l’espatlla (espatlla dolorosa), epicondilitis (colze de tenista), tendinitis d’Aquil·les, tendinopatia femoropatelar en el genoll, tendinopatia del canell (De Quervain).

Lesions meniscal  i lligaments.

Lesions musculars, fàscies i teixits tous: – teràpia PRP ha rebut molta publicitat per al tractament dels lligaments i lesions musculars agudes relacionades amb l’esport. La fascitis plantar.

Discopatia intervertebral: discopatia degenerativa. Dolor lumbar d’origen discal. Aquesta teràpia és innovadora i precisa d’especialització en tècniques intradiscals. El nostre equip és pioner en aquest tipus de tractament, utilitzant sempre tècniques ecogràfiques i/o radioscòpia per garantir la correcta aplicació dels factors de creixement.

Lesions cròniques degeneratives articulars com l’artrosi: de genoll, de maluc, vertebral, turmell. El nostre equip és especialista en la injecció de PRP en l’àmbit articular mitjançant tècniques d’imatge com l’ecografia, de manera senzilla i ràpida.

Ferides quirúrgiques.

 -Necrosis avascular.

És eficaç el PRP?

Els estudis d’investigació mostren que el tractament PRP és molt eficaç per a moltes lesions i malalties agudes i cròniques. Els factors que influeixen en l’eficàcia de PRP són:

. L’àrea del cos que s’està tractant.

. La durada de la lesió.

. L’estat general de salut del pacient.

Qüestions relacionades amb l’injecció de PRP

-Es poden administrar en totes les edats.

– Es poden administrar en pacients que han tingut càncer, sempre que el lloc d’administració sigui diferent i sempre que el risc d’infecció no sigui molt alt per la immunosupressió.

– No és un procés dolorós, tot i que en la majoria de les ocasions s’administra sota sedació lleugera per confortabilitat del pacient.

-Es poden administrar sempre que la xifra de plaquetes no sigui inferior a 60000.

-No tenen riscos importants, el principal és la infecció que es pot minimitzar assegurant unes mesures d’asèpsia Standard.

-Els principals efectes secundaris tenen relació amb la injecció d’un volum de líquid a la zona intraarticualr que pot donar lloc a sensació de dolor o molèsties que poden durar fins 48 hores després de l’administració.