Quan esta indicat la realització de la Radiofreqüència Polsada?

Si el metge especialista en dolor crònic li ha diagnosticat un dolor neuropàtic, que no millora amb tractament mèdic o amb infiltracions, pot ser indicat el tractament amb Radiofreqüència Polsada d’arrels nervioses, ganglis de les arrels nervioses o nervis perifèrics per disminuir la intensitat del dolor neuropàtic.

En què consisteix la Tècnica de Radiofreqüència Polsada?

La tècnica de radiofreqüència permet aplicar un voltatge, mitjançant un aparell denominat generador de radiofreqüència, a la punta d’una agulla situada el més a prop possible als nervis, o arrels nervioses, o bé els ganglis de les arrels dorsals que poden estar afectats i que generen dolor neuropàtic. Aquest voltatge genera un augment de temperatura al voltant de l’extrem de l’agulla i que es transmet als teixits circumdants incloent les fibres nervioses Adelta i C de l’interior de nervis, arrels nervioses o ganglis de les arrels dorsals, que són les encarregades de transmetre el Dolor Neuropàtic. Per diferents mecanismes la Radiofreqüència Polsada produeix un procés de Neuromodulació d’aquestes fibres nervioses que transmeten dolor, sense afectar les capacitats motores i sensitives normals del nervi o arrel nerviosa. Aquest procés de Neuromodulació, produirà una disminució de la percepció del Dolor Neuropàtic.

En quines patologies s’aplica la Radiofreqüència Polsada?

La Radiofreqüència Polsada s’aplica sobre els ganglis de les Arrels nervioses de la columna en l’àmbit cervical, dorsal, lumbar o sacre quan estan afectades per hèrnies discals, estenosis de canal, fibrosi peridural per cirurgia d’esquena fallida o neuropaties post herpètiques.

Tanmateix es pot aplicar sobre qualsevol nervi perifèric que transmeti dolor neuropàtic, com és el cas de les neuràlgies del trigemin, neuràlgies occipitals, dolor per espatlla congelada, neuràlgies inguinals i neuràlgies del pudend i altres.

Com es realitza la tècnica de Radiofreqüència Polsada?

1- Radiofreqüència Polsada de ganglis de les arrels nervioses de la columna:

El metge especialista en dolor, mitjançant visualització directa per raigs X o ecografia, introduirà una agulla fins al gangli dorsal de l’arrel nerviosa afectada, o bé només fins a l’arrel nerviosa. Mitjançant el generador de radiofreqüència s’emetran uns impulsos elèctrics per comprovar que l’agulla està situada a l’arrel nerviosa que transmet el dolor. En aquest moment, el pacient percebrà una sensació de formigueig i unes contraccions musculars en la zona on té el dolor.

Posteriorment, es comprovarà mitjançant un contrast radioopac i raigs X la correcta situació de les agulles. Quan s’ha realitzat aquest doble control, es procedirà a l’inici del tractament de la Radiofreqüència Polsada que durarà entre 2 i 16 minuts.

Per la màxima seguretat i confort del pacient, el procediment es farà amb sedació i anestèsia local prèvia de la zona de la pell on s’introdueix l’agulla. Durant el temps que dura el tractament percebrà una sensació de formigueig pulsàtil a la zona de l’arrel nerviosa que s’està tractant.

2- Radiofreqüència Polsada de Nervis Perifèrics: El metge especialista en dolor, mitjançant visualització directa per ecografia, introduirà una agulla fins al nervi perifèric. A través del generador de radiofreqüència s’emetran uns impulsos elèctrics per comprovar que l’agulla està situada en el nervi que transmet el dolor. En aquest moment pot percebre una sensació de formigueig i unes contraccions musculars en la zona on té el mal. Després de realitzar aquest test, es procedirà a l’inici del tractament de la Radiofreqüència Polsada que durarà entre 2 i 16 minuts.
Per a la màxima seguretat i confort del pacient, el procediment es farà amb sedació i anestèsia local prèvia de la zona de la pell on s’introdueix l’agulla. Durant el temps que duri el tractament, percebrà una sensació de formigueig pulsàtil en el territori del nervi que s’està tractant.

Que passa després d’acabar el procediment?

La tècnica de Radiofreqüència Polsada en la majoria dels casos es realitza de forma ambulatòria. Una vegada recuperat de la sedació podrà tornar a casa amb una persona que l’acompanyi, i l’endemà podrà fer vida normal. El metge li proporcionarà unes recomanacions a seguir durant les següents setmanes, fins a la visita de control.