Regeneració dels discs intervertebrals per al dolor d’esquena

Tens i pateixes dolor d’esquena? Existeix un tractament dirigit a aquells pacients als quals el dolor lumbar ve ocasionat per desgast i degeneració dels discs intervertebrals, un diagnòstic que avaluen els especialistes del dolor com és el cas de Clínica del Dolor de Tarragona.

En aquest cas s’aplica la teràpia regenerativa de disc (DRT) un procediment que consisteix en una injecció intradiscal de Factors de Creixement.

Què són els factors de creixement?

Un factor de creixement és un senyal biològic que estimula o inhibeix una funció cel·lular. Generalment, són proteïnes que promouen el desenvolupament dels teixits. El plasma ric en plaquetes (PRP) s’obté de la sang del propi pacient després de concentrar i trencar les plaquetes sanguínies, desprenent així aquests factors de creixement que contenen les plaquetes. 

Per aquest motiu, prèviament al procediment, es realitza una extracció de sang per a processar-la i obtenir els factors de creixement.

Intervenció no quirúrgica

Un cop obtinguts els factors de creixement, el metge especialista en dolor, mitjançant visualització directa per raigs X, introdueix una agulla fins al disc intervertebral degenerat que genera el dolor lumbar. A continuació injecta els factors de creixement a l’interior del disc.amb propietats analgèsiques, antiinflamatòries i amb capacitat de regeneració dels teixits, perquè el disc pugui recuperar la consistència i la capacitat funcional que s’ha perdut amb la degeneració.

Per la màxima seguretat i confort del pacient, el procediment es fa amb profilaxi antibiòtica prèvia, sedació i anestèsia local de la zona de l’esquena on s’introdueix l’agulla. Durant la Injecció dels Factors de Creixement es pot percebre un lleuger augment del dolor habitual.

Aquest procediment s’utilitza per desencadenar les capacitats curatives naturals del cos per a millorar les condicions degeneratives de disc i alleujar el dolor.

Posteriorment al procediment, el metge proporciona unes recomanacions a seguir durant les següents setmanes a mode de recuperació.