Injecció Intradiscal d’ozó pel tractament de la hernia discal

En el cas que se li hagi diagnosticat una Protrusió Discal o una Hèrnia Discal que provoqui una lumbociatàlgia, que no millori amb tractament mèdic i altres infiltracions, i que no sigui candidat a intervenció quirúrgica el metge especialista en tractament del dolor pot indicar la Nucleolisis intradiscal amb Ozò mèdic.

L’Ozó mèdic té capacitats analgèsiques i antiinflamatòries. Quan es diposita en l’interior del disc intervertebral té capacitat de

reaccionar amb el col·lagen i amb els proteoglicans del nucli del disc produint una reducció del volum del disc. Aquesta reducció del volum disminuirà la protrusió discal i l’hèrnia discal evitant la compressió sobre l’arrel nerviosa i millorant la simptomatologia de la lumbociatàlgia.

Mitjançant visualització directa per raigs X, el metge especialista en dolor introduirà una agulla fins al disc intervertebral on hi ha la protrusió discal o l’hèrnia discal. Es comprovarà, mitjançant un contrast radiopac, la correcta situació de l’agulla per a, posteriorment, injectar l’Ozó mèdic (que s’haurà generat simultàniament al quiròfan mitjançant la màquina generadora d’Ozó).

Per la màxima seguretat i confort del pacient, el procediment es farà amb profilaxi antibiòtica prèvia, sedació i anestèsia local de la zona de l’esquena on s’introdueix l’agulla. Durant la Injecció de l’Ozó es pot percebre un lleuger augment del seu dolor habitual.

Posteriorment al procediment, el metge li proporcionarà unes recomanacions per les següents setmanes.