Lesions Musculars i Tendinosis

Les lesions musculars i tendinoses són més freqüents en esportistes, però es poden produir en tot tipus de persones. L’envelliment de la població, així com l’augment de l’activitat esportiva en totes les edats associada a la cultura del temps de lleure, i als beneficis per la salut que genera, pot augmentar paradoxalment aquests tipus de lesions. Tanmateix en el món laboral també es poden produir aquestes lesions per sobrecàrrega i traumatismes repetitius.

Tipus de Lesions Musculars i Tendinoses
  • Contractures: Les contractures són contraccions involuntàries i continuades d’un múscul i les seves fibres provocant dolor, i alterant el seu funcionament habitual. Es poden produir quan es realitza una activitat física inadequada en intensitat i funció, durant la pràctica d’exercici, o una vegada acabat, tot i que també després d’haver sofert una lesió greu. El múscul en tensió produeix força mal. Aquest fet és deu a què la sang no arriba a les cèl·lules musculars, s’acumulen toxines, i tot plegat provoca que les terminacions nervioses del múscul enviïn senyals al cervell, que fan sentir el dolor.
  • Rampes: Les rampes són contraccions musculars involuntàries, intenses i doloroses, d’aparició immediata. Les rampes es produeixen quan el muscle realitza un gran esforç. L’afectació pot ser al complet, en una part o a un grup muscular com els bessons.
  • Estrips musculars: Quan l’afectació es produeix pel trencament parcial o complet de les fibres musculars per un fort impacte, parlem d’estrips musculars, i hi ha diversos graus segons la gravetat.
  • Hematomes: Els hematomes són lesions menors, lleus, que es manifesten en forma d’inflamació, dolor i decoloració de la pell per l’acumulació de sang com a resposta d’un cop.