Dolor Pèlvic i Perineal Crónic

Les síndromes doloroses de la regió urogenital i rectal afecten greument la qualitat de vida del pacient que els pateix. Els símptomes són crònics i solen agreujar-se amb les relacions sexuals o al defecar. La incidència i prevalença pot estar subestimada perquè habitualment, els pacients s’abstenen de demanar consell terapèutic.

Dolor rectal

– Dolor rectal o proactàlgias: El dolor rectal pot ser constant (proctodínia) o paroxístic (proactàlgia fugaç)

– Proctodina: Es caracteritza per un dolor sord o sensació de pressió en el recte, que augmenta quan el pacient està assegut o roman dempeus durant períodes prolongats. És més freqüent en les dones, i el dolor apareix amb més freqüència a la tarda.

Quines són les causes?

En un 25% dels casos es deu a l’anomenada neuràlgia pudenda, i s’associa amb el dolor a la pròstata (prostatodinia), el dolor a la vagina (vulvodínia) i el dolor al coxis (coccigodinia).

Entre les causes s’ha de descartar les malalties digestives com la malaltia inflamatòria crònica, fissura anal o hemorroides. També s’ha de descartar l’anomenada patologia de la medul·la lumbosacra com schwannoma de la cua de cavall, cordoma o l’hèrnia discal.

Quin és el diagnòstic?

El dolor rectal té un diagnòstic clínic, a partir dels símptomes que presenta el pacient.

Quins són els tractaments?

– Fisioteràpia de musculatura pelviana: Encara que el paper de la hipertonia del múscul puborrectal pot no estar molt clar, s’utilitza com a teràpia els exercicis de relaxació del sòl pelvià.

-Medicaments: També poden usar-se fàrmacs relaxants
musculars.

Tractament quirúrgic: Hi ha un tractament quirúrgic que no està recomanat per l’alta taxa de complicacions.

-Intervencionisme: A vegades respon al tractament del
nervi pudendo mitjançant infiltracions d’anestèsics locals i corticoides o radiofreqüència polsada d’aquest. El procediment es realitza mitjançant localització ecogràfica i en règim ambulatori.

Proctàlgia Fugaç

Aquesta patologia sol ser freqüent entre els pacients, no obstant només una minoria acudeix al seu metge.

Quin son els tractaments de la proctàlgia fugaç?

-Fisioteràpia: Exercicis per a relaxar l’esfínter anal

-Medicaments: Tractament farmacològic

Vulvodínia

Vulvodínia: És un malestar vulvar crònic en forma de sensació urent, punxades o dolor, en absència de troballes patològiques objectives. Apareix en un 15% de les dones. Afecta la qualitat de vida de les dones, a les seves relacions de parella. La seva causa més freqüent és la lesió del nervi pudend

Quins són els tractaments?

-Fisioteràpia: Es recomanen les teràpies conservadores com l’exercici de la musculatura del sòl pelvià

-Medicaments: Tractament farmacològic

Coccigodinea

Coccigodinea Es tracta d’un dolor al còccix que s’accentua en assentar-se sobre superfícies dures. Sol ser més freqüent en les dones, probablement per la disposició anatòmica de la pelvis, i en persones d’edat avançada.
Quan es cronifica pot aparèixer en situacions de mal posició durant la sedestació o després de sedestació perllongada.

Quins són els tractaments?

Fisioteràpia: La fisioteràpia amb manipulació del coxis sota anestèsia, forçant la seva flexió i extensió millora el dolor a llarg termini.

Infiltracions: Entre les tècniques intervencionistes estan les infiltracions amb corticoides a nivell del hiatus sacre, la infiltració del gangli imparell amb anestèsics locals i corticoides i la radiofreqüència d’aquest.