Bloqueig del nervi occipital (GON)

El bloqueig del nervi occipital és un bloqueig que s’utilitza per tractar el mal de cap i la cefalea d’origen cervicogènic. Aquest bloqueig pot ser diagnòstic o terapèutic.

Quines indicacions es tracten amb el bloqueig del nervi occipital?

La principal indicació del bloqueig de nervi occipital és la cefalea d’origen cervicogènic (Neuralgia d’Arnold), altres indicacions del bloqueig són els dolors d’origen cervical, cefalea tensional, neuràlgia de C2.

Quins medicaments s'injecten amb el bloqueig del nervi occipital?

La injecció habitualment és d’un anestèsic local, i també pot comportar l’addició d’un corticoesteroide. També es pot realitzar radiofreqüència polsada del nervi occipital quan el diagnòstic de neuràlgia està confirmat.

Com es realitza el bloqueig del nervi occipital?

El bloqueig del nervi occipital requereix que el pacient es col·loqui en decúbit prono amb el cap en lleugera flexió i en posició neutral. Per identificar el nervi occipital s’utilitza un ecògraf amb sonda plana, així es poden visualitzar en temps real les estructures vasculonervioses i evitar la punció de l’arteria occipital.

Què he d'esperar després de la injecció per al bloqueig del nervi occipital?

Després de la injecció, es pot sentir la calor a la part posterior del cuir cabellut. A més, es pot notar que el seu dolor es redueix per un temps. Li recomanem que faci que algú el porti a casa, i ho prengui amb calma durant un dia més o menys. A poc a poc tornar a les seves activitats normals a mesura que es toleren. Llevat que hi hagi complicacions, vostè pot tornar a treballar l’endemà.

Quins són els riscos i efectes secundaris de bloqueig del nervi occipital?

L’efecte secundari més comú és el dolor al punt de punció. Aquest efecte pot desaparèixer després d’unes hores. Els efectes secundaris a causa dels fàrmacs administrats com els corticoesteroide, inclouen augment de pes, retenció de líquids, i l’elevació dels nivells de la glucosa.

Quina és la taxa d'èxit del bloqueig del nervi occipital?

En un estudi recent, la taxa d’èxit del bloqueig del nervi occipital va ser del 96%,i alleugeriment del dolor durant sis mesos. La durada dels efectes analgèsics augmenta amb el nombre d’injeccions. Si es fa radiofreqüència polsada del nervi occipital, augmenta la taxa d’èxit i la seva duració.